งานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
“ITD Research Forum 2024: Upgrading Thailand’s Gateway and MSMEs' Export”

วันที่ 4 เมษายน 2567
เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ ห้อง Mayfair A โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร