งานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
“ITD Research Forum 2024: Upgrading Thailand’s Gateway and MSMEs' Export”

วันที่ 4 เมษายน 2567
เวลา 08.45 - 15.00 น.
รับชมผ่าน Zoom Webinars
Privacy Notice : คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (ITD Research Forum)
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมลยืนยัน
หากท่านไม่ได้รับอีเมล โปรดตรวจสอบ Spam/Junk mail
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ 02 216 1894-7 ต่อ 188, 089 787 5553